ژمێریاری

ژمێریاری

(زانستی - وێژه‌یی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی سۆران فاكەلتى یاسا و پەیوه‌ندییە نێوده‌ولەتییەكان ژمێریاری 62.4 69.9
زانکۆ
زانکۆی سۆران
کۆلێژ
فاكەلتى یاسا و پەیوه‌ندییە نێوده‌ولەتییەكان
بەش
ژمێریاری
پارێزگا
62.4
گشتی
62.4
...