بەڕێوەبردنی کار

بەڕێوەبردنی کار

(زانستی - وێژه‌یی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی سۆران فاكەلتى یاسا و پەیوه‌ندییە نێوده‌ولەتییەكان بەڕێوەبردنی کار 66.8 74.2
زانکۆ
زانکۆی سۆران
کۆلێژ
فاكەلتى یاسا و پەیوه‌ندییە نێوده‌ولەتییەكان
بەش
بەڕێوەبردنی کار
پارێزگا
66.8
گشتی
66.8
...