سیستەمى سیاسى و سیاسەتی گشتى

سیستەمى سیاسى و سیاسەتی گشتى

(زانستی - وێژه‌یی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی سه‌ڵاحه‌دین کۆلێژی زانستە سیاسیەکان سیستەمى سیاسى و سیاسەتی گشتى 68.4 77.1
زانکۆ
زانکۆی سه‌ڵاحه‌دین
کۆلێژ
کۆلێژی زانستە سیاسیەکان
بەش
سیستەمى سیاسى و سیاسەتی گشتى
پارێزگا
68.4
گشتی
68.4
...