گەشتیاری توریزمی ژینگەیی

گەشتیاری توریزمی ژینگەیی

( زانستی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی دهۆک کۆلێژی زانستە ئەندازیارییە کشتوکاڵیەکان گەشتیاری توریزمی ژینگەیی 60.869 62.942
زانکۆ
زانکۆی دهۆک
کۆلێژ
کۆلێژی زانستە ئەندازیارییە کشتوکاڵیەکان
بەش
گەشتیاری توریزمی ژینگەیی
پارێزگا
60.869
گشتی
60.869