شیره‌تكاریا چاندنی و جڤاكی گوندایه‌تى

شیره‌تكاریا چاندنی و جڤاكی گوندایه‌تى

( زانستی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی دهۆک کۆلێژی زانستە ئەندازیارییە کشتوکاڵیەکان شیره‌تكاریا چاندنی و جڤاكی گوندایه‌تى 61.2 62.3
زانکۆ
زانکۆی دهۆک
کۆلێژ
کۆلێژی زانستە ئەندازیارییە کشتوکاڵیەکان
بەش
شیره‌تكاریا چاندنی و جڤاكی گوندایه‌تى
پارێزگا
61.2
گشتی
61.2