پەیوەندییە نێودەوڵەتیەکان و دیبلۆماسى

پەیوەندییە نێودەوڵەتیەکان و دیبلۆماسى

(زانستی - وێژه‌یی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی دهۆک کۆلێژی زانستی سیاسی پەیوەندییە نێودەوڵەتیەکان و دیبلۆماسى 79.9 82.7
زانکۆ
زانکۆی دهۆک
کۆلێژ
کۆلێژی زانستی سیاسی
بەش
پەیوەندییە نێودەوڵەتیەکان و دیبلۆماسى
پارێزگا
79.9
گشتی
79.9
...