زمانی ئینگلیزی

زمانی ئینگلیزی

(زانستی - وێژه‌یی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی دهۆک کۆلیژى پەورەدەى بنەڕه‌تی - ئامیدی زمانی ئینگلیزی 75.1 78.6
زانکۆ
زانکۆی دهۆک
کۆلێژ
کۆلیژى پەورەدەى بنەڕه‌تی - ئامیدی
بەش
زمانی ئینگلیزی
پارێزگا
75.1
گشتی
75.1