خوێندنی ئاشتی و مافی مرۆڤ

خوێندنی ئاشتی و مافی مرۆڤ

(زانستی - وێژه‌یی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی دهۆک كۆلێژی زانستە مرۆڤایەتییەكان خوێندنی ئاشتی و مافی مرۆڤ 68.836 70.225
زانکۆ
زانکۆی دهۆک
کۆلێژ
كۆلێژی زانستە مرۆڤایەتییەكان
بەش
خوێندنی ئاشتی و مافی مرۆڤ
پارێزگا
68.836
گشتی
68.836